Exochori and around http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/ Exochori and around entrance http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76779401 76779401 guesthouse http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89572325 89572325 exochori street http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76777915 76777915 balcony room http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76779397 76779397 viros gorge http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76777826 76777826 carving on church http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76777863 76777863 looking down the gorge http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76777825 76777825 garden view http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76778583 76778583 Agios Nicolaos http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76790559 76790559 painted bee hives http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76777912 76777912 lizard http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76778582 76778582 butterfly http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76779394 76779394 http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89085953 89085953 terrace http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76779710 76779710 guesthouse http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76777911 76777911 Uphill from Sparta http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76779405 76779405 on the ridge http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76779396 76779396 Taygetos http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76779398 76779398 view from top of Profitas Ileas 2407m http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89085951 89085951 outcrop http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89085952 89085952 up http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76788124 76788124 upper Viros Gorge http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76779399 76779399 relief! http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76779395 76779395 view to coast http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76790561 76790561 view from window http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76790560 76790560 head for the hills http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89095452 89095452 monastery http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76788427 76788427 Viros http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89095453 89095453 viros gorge http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89095456 89095456 http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89085942 89085942 walking group in Proastio http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89085943 89085943 Up and up http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89085944 89085944 curious looks http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89085945 89085945 Agios Giorgos http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89085946 89085946 towards eleochori http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89085947 89085947 From Milea http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89085950 89085950 Agios Dimitrious http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89085949 89085949 coastal view to Kardamili http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89095451 89095451 neighbours http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76779712 76779712 bee orchids http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76786634 76786634 market http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=76779711 76779711 small chapel http://www.one-foot-on-the-mountain.eu/apps/photos/photo?photoID=89095454 89095454